Gegevens volmachtgever


Contactpersoon


Betreffende aansluitadressen

Click or drag a file to this area to upload.

Met het voltooien van deze registratie geeft volmachtgever toestemming en machtigt Vastgoedneutraal (KvK nr. 89865634), gevestigd Tielweg 30, 2803PK Gouda, tot het opvragen van meetdata elektriciteit en gas, algemene (aansluit)gegevens en andere energiegerelateerde bij netbeheerders, leveranciers en meetbedrijven voor de EAN-aansluitingen op de volgende pagina. De netbeheerder leest de meetdata dagelijks uit en stelt deze beschikbaar aan Vastgoedneutraal via het platform van SmartDodos B.V. Het betreft de dag- en intervalwaarden. Ondergetekende verklaart toekomstige verhuizingen/verkoop aan Vastgoedneutraal te melden.